Zámek Liteň, z.s. obnovuje odkaz významné osobnosti Jarmily Novotné a rodu Daubků. Svou činností přispívá k znovunavrácení povědomí o životě a díle významné operní divy a šlechtického rodu v české společnosti. Mezi hlavní cíle aktivit neziskové organizace patří obnova hudebního a kulturního života v zámeckém areálu v Litni, podpora tvůrčích aktivit a mladých umělců napříč uměleckými žánry a záchrana a prezentace kulturního bohatství zámeckého areálu při podpoře jeho jedinečného genia loci.

 

Aktuálně

Výroční brožura Festivalu Jarmily Novotné 2018

 

 

 

Známe jméno nejnovější laureátky Ceny Jarmily Novotné
16. 11. 2018, Karlovarské městské divadlo

Zámek Liteň poprvé udělil Cenu Festivalu Jarmily Novotné
21. 10. 2018, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy